Info

The Parkinson's-Reversing Breakthrough

Parkinson Disease Alternative Treatment

Get Instant Access

to quadratus femoris 344.11 roots 336.12a to stapedius 328.3 to subclavius 336.22 to tensor tympani muscle 324.22

to tensor veli palatini muscle 324.21 Nervous part of retina 358.22 system 268.21 tissue 408.17 Nervus(-i) 407.2 abducens 326.18 accessorius 332.31 alveolaris(-es) inferior 326.9 superiores 324.2 ampullaris anterior 330.10 lateralis 330.11 posterior 330.13 anococcygei 346.26

Nervus(-i) antebrachii anterior 338.11 posterior 340.7 auricularis(-es) anteriores 324.29 magnus 334.28 posterior 328.6 auriculotemporalis 324.24 autonomicus 408.12 axillaris 340.13 buccalis 324.23 canalis pterygoidei 328.23 cardiacus cervicalis inferior 352.10 medius 352.7 superior 352.4 caroticotympanici 330.24 caroticus externi 350.31 internus 350.29 cavernosi clitoridis 350.20 penis 350.19 cervicales 334.14 chordae tympani canaliculus

12.24 ciliares breves 320.10 longi 322.3 coccygeus 342.7, 346.24 cochlearis 330.3, 330.15 craniales 320.2, 408.1 cutaneus antebrachii lateralis 338.3 medialis 338.5 posterior 340.4 brachii lateralis inferior 340.3 superior 340.15 medialis 338.4 posterior 340.2 dorsalis intermedius 344.24 lateralis 346.6 medialis 344.23 femoris lateralis 342.24 posterior 344.14 perforans 344.16a surae lateralis 344.19 medialis 346.4 digitales communes 338.15 dorsales digiti secundi medialis

344.28 hallucis lateralis 344.28 (hand) 338.20, 340.10 pedis 344.25 palmares communes 338.23

Nervus(-i) digitales plantares communes 346.10, 346.14 proprii 346.11, 346.15 dorsalis clitoridis 346.23 penis 346.22 scapulae 336.20 encephalici 320.2, 408.1 ethmoidalis anterior 322.5 posterior 322.4 facialis 328.1 femoralis 344.1 fibularis communis 344.18 profundus 344.26 superficialis 344.21 frontalis 320.23 genitofemoralis 342.21 glossopharyngeus 330.17 gluteus inferior 344.13 superior 344.12 hypogastricus, dexter/sinister

350.10 hypoglossus 334.1 iliohypogastricus 342.15 ilioinguinalis 342.18 incisivus 322.20 infraorbitalis 324.1 infratrochlearis 322.11 intercostales 340.20 intercostobrachiales 340.23 intermediofacialis 328.1 intermedius 328.19 interosseus anterior 338.11 cruris 346.3 posterior 340.7 ischiadicus 344.17 jugularis 350.28 labiales anteriores 342.20 posteriores 346.20 lacrimalis 320.21 laryngealis recurrens 332.15 superior 332.10 laryngeus, inferior 332.18 lingualis 326.1 lumbales (lumbares) 342.1 mandibularis 324.13 massetericus 324.15 maxillaris 322.13 meatus acustici externi 324.25 medianus 338.8 mentalis 326.14

mixtarum neurofibrarum 408.5 mixtus 408.5 motorius 408.9 musculi obturatorii interni 344.9 piriformis 344.10

Nervus(-i) musculi quadrati femoris 344.11 tensoris tympani 324.22 veli palatini 324.21 musculocutaneus 338.1 mylohyoideus 326.10 nasociliaris 322.1 nasopalatinus 322.20 breves 322.20c longus 322.20a nervorum 408.16 obturatorius 342.25

accessorius 342.30 occipitalis major 334.19 minor 334.27 tertius 334.20 oculomotorius 320.5 olfactorii 320.3 ophthalmicus 320.19 opticus 320.4, 354.4 palatinus major 322.22 minores 322.24 pectoralis lateralis 336.29 medialis 336.28 pelvici splanchnici 352.34 perineales 346.19 petrosus major 328.24

majoris, hiatus of canal 14.4 minor 330.32

hiatus of canal 14.5 profundus 328.25 pharyngeus 322.21 phrenici accessorii 336.11 phrenicus 336.8 plantaris lateralis 346.12 medialis 346.9 pterygoideus lateralis 324.17 medialis 324.18 pudendus 346.17 radialis 340.1

rectales (anales) inferiores

346.18 saccularis 330.14 sacrales 342.7 saphenus 344.4 sciaticus 344.17 scrotales anteriores 342.19 posteriores 346.20 sensorius 408.10 spinalis(-es) 334.3, 407.23

sulcus 2.22 spinosus 324.14 splanchnicus imus 352.20

lumbales (lumbares) 352.22 major 352.16

Nervus(-i) splanchnicus minor 352.18 sacrales 352.24 stapedius 328.3 subclavius 336.22 subcostalis 340.26 sublingualis 326.5 suboccipitalis 334.18 subscapulares 340.11 supraclaviculares 336.4 intermedii 336.6 laterales (posteriores) 336.7 mediales 336.5 supraorbitalis 320.24 suprascapularis 336.23 supratrochlearis 320.27 suralis 346.5

temporales profundi 324.16 terminalis 352.27 thoracici 340.16 longus 336.21 thoracodorsalis 340.12 tibialis 346.1 transversus colli 336.1 trigeminus 320.15 trochlearis 320.13 tympanicus 330.20 ulnaris 338.17 utricularis 330.9 utriculoampullaris 330.8 vaginales 350.17 vagus 332.1

vasorum 406.20, 408.15 vertebralis 352.12 vestibularis 330.2, 330.4 vestibulocochlearis 330.1 zygomaticus 322.25 Neural lobe of pituitary gland 182.21 Neuritum 408.20 Neurocentral junction (synchon-

drosis) 2.6a Neurocranium 8.1a Neurocytus 408.18 Neuroepithelial layer of retina 358.23

Neuroepithelium 370.24, 372.8 Neurofibrae afferentes 407.6 associationes 318.33 autonomicae 407.9 commissurales 318.34 efferentes 407.7 postganglionicae 407.18 praeganglionicae 407.17 projectiones 318.35 somaticae 407.8 tangentiales 316.9 Neurohypophysis 182.19, 296.39,

304.9 Neuron 408.18 Nipple 394.19

Node of Aschoff-Tawara 186.9 Nodose ganglion 332.3

Nodulus(-i) 290.2 lymphaticus (lymphonodulus)

254.29, 406.22 thymici accessorii 182.25 valvularum semilunarium 188.14, 190.6 Nodus(-i) accessorii 258.12 arcus venae azygos 260.17 atrioventricularis 186.9 buccinatorius 256.11 cysticus 262.30 fibularis 266.23 foraminalis 262.31 jugulodigastricus 258.6 juguloomohyoideus 258.8 lacunaris intermedius 264.26 lateralis 264.27 medialis 264.25 ligamenti arteriosi 260.10 lymphaticus(-i) 254.23, 406.21 anorectales 266.12 anteriores 258.5, 258.10 aortici laterales 262.3 apicales 258.17 appendiculares 264.7 axillares 258.16 brachiales 258.18, 258.24 cavales laterales 262.8 centrales 258.21, 264.3 cervicales anteriores 256.17 laterales 258.1 coeliaci 262.14 colici (dextra/media/sinistra)

264.10 cubitales 258.25 deltopectorales 258.23 epigastrici inferiores 262.12 faciales 256.10

gastrici (dextri/sinistri) 262.15 gastro-omentales (dextri/

sinistri) 262.17 gluteales inferiores 266.3 hepatici 262.29 ileocolici 264.4 iliaci communes 264.15 intermedii 264.17 laterales 264.18 mediales 264.16 promontorii 264.20 subaortici 264.19 externi 264.21 interiliaci 264.28 intermedii 264.23 laterales 264.24 mediales 264.22 obturatorii 264.29 interni 266.1 inferiores 266.17 infra-auriculares 256.8 infraclaviculares 258.23 infrahyoidei 256.19a

Nodus(-i) lymphaticus(-i) inguinales profundi 266.18 superficiales 266.14 intercostales 260.4 interpectorales 258.22 intraglandulares 256.9 jugulares anteriores 256.18 juxtaintestinales 264.2 juxtaoesophageales pulmo-

nales 260.12 laryngis 144.16 laterales 258.4, 258.9 linguales 256.14a lumbales (lumbares) dextri 262.7 intermedii 262.6 sinistri 262.2 mastoidei 256.4 mediastinales anteriores

260.9 mesenterici 264.1 inferiores 264.11 mesocolici 264.8 occipitales 256.3 pancreatici 262.22 inferiores 262.24 superiores 262.23 pancreaticoduodenales 262.26

inferiores 262.28 superiores 262.27 paracolici 264.9 pararectales 266.12 parasternales 260.3 paratracheales 256.23, 260.16 parauterini 266.10 paravaginales 266.11 paravesiculares 266.6 parietales 262.1, 264.14 parotidei profundi 256.6 superficiales 256.5 pectorales 258.20 pericardiales laterales 260.8 phrenici inferiores 262.11 superiores 260.6 popliteales profundi 266.20 superficiales 266.19 postaortici 262.5 postcavales 262.10 posteriores 260.11 postvesiculares 266.8 prae-auriculares 256.7 praelaryngeales 256.20 praevertebrales 260.5 preaortici 262.4 precaecales 264.5 precavales 262.9 prepericardiales 260.7 pretracheales 256.22 prevesiculares 266.7

Nodus(-i) lymphaticus(-i) profundi 256.19, 258.28 inferiores 258.7 superiores 258.3 pylorici 262.18 rectales superiores 264.13 regionales 256.1 retroauriculares 256.4 retrocaecales 264.6 retropharyngeales 256.23a,

258.13 sacrales 266.4 sigmoidei 264.12 solitarii 126.12 splenici (linales) 262.25 submandibulares 256.16 submentales 256.15 subscapulares 258.19 superficiales 256.18, 258.2,

258.27 superiores 264.3 superolaterales 266.16 superomediales 266.15 supraclaviculares 258.11 supratrochlearis 258.26 thyroidei 256.21 tracheobronchiales 260.13 inferiores 260.15 superiores 260.14 vesiculares laterales 266.9 viscerales 262.13 malaris 256.13 mandibularis 256.14 nasolabialis 256.12 retropylorici 262.21 sinuatralis 186.8 subpylorici 262.20 suprapyloricus 262.19 tibialis anterior 266.21 posterior 266.22 Nomina generalia 405.36 Norma basilaris 30.16 facialis 28.32 lateralis 30.10 occipitalis 32.25 verticalis (calvaria) 28.28 Nose 134.18 alae (wings) 22, 134 dorsum (bridge) 134.20 posterior apertures of 32.10 root 134.19 tip 134.21 vestibule 136.8 Nostrils 136.2 Notch see Incisura Nuchal fascia 76.21 line highest 8.25 inferior 8.27 superior 8.26 region 398.32

Nuclear regions 300.20 Nucleus(-i) ambiguus 282.20 ansae lenticularis 302.15 anteriores (thalami) 298.13 anterodorsalis (anterosupe-rior), (thalamus) 298.14 anterolateralis 274.19 anteromedialis 274.20

(thalamus) 298.16 anteroventralis (anteroinfe-rior), (thalamus) 298.15 arcuatus(-i) 282.22, 302.22,

304.5 basales 316.20 caudatus 316.22 centralis 274.24 lateralis 298.28 medialis 298.29 centromedianus 298.25 cerebellaris 290.17 cochleares 282.16, 286.13 colliculi inferioris 294.19 commissuralis 282.19 corporis geniculati lateralis pars dorsalis 300.12 pars ventralis 300.15 medialis pars dorsalis 300.13 pars ventralis 300.16 corporis mamillaris laterales 304.7 mediales 304.7 corporis trapezoidei anterior 286.15 posterior 286.16 cuneatus 280.17

accessorius 280.18 dentatus 290.18 dorsalis, nervi vagi 282.7 emboliformis 290.20 endopeduncularis 294.6 fastigii 290.22 globosus 290.21 gracilis 280.15

habenulares (medialis/later-

alis) 296.11 hypoglossalis 282.5 hypothalamicus anterior 302.20 dorsalis 304.3 dorsomedialis 304.2 posterior 304.8 ventromedialis 304.1 infundibularis 304.5 intercalatus 282.8 interpeduncularis 292.31 interstitialis (Cajal) 294.1 lacrimalis 286.6 lateralis dorsalis 300.3 posterior 300.2

Nucleus(-i) lemnisci lateralis 286.18 lentiformis (lenticularis)

316.26 lentis 362.13 medialis(-es)

dorsalis 298.22 thalami 298.21 mediani thalami 298.17 mesencephalicus, nervi trigeminalis 284.30 motorius, nervi trigeminalis 286.1 nervi abducentis 286.2 accessorii 274.25 facialis 286.3 oculomotorii 292.28 accessorius 292.29 phrenici 274.26 trochlearis 292.30 nervorum cranialium 408.2 olivaris accessorius medialis 280.31 posterior 280.32 inferior 280.28 superioris 286.7 originis 408.3 paracentralis 298.26 parafascicularis 298.27 paramedianus posterior 282.6 parasolitarius 282.11 parasympathici sacrales 276.15 parataenialis (thalami) 298.20a paraventricularis(-es) 302.19

anteriores/posteriores 298.18 periventricularis posterior 304.4

pontinus, nervi trigeminalis

284.27 pontis 284.16

posteriores (thalami) 300.10 posterolateralis 274.21 posteromedialis 274.23 preopticus lateralis 302.17 medialis 302.17 pretectales 296.15 pulposus 56.12 pulvinares 300.11 raphae 282.26 regionum 300.20 reticulatus (thalami) 298.12,

298.24, 300.18 retroposterolateralis 274.22 reuniens 298.20 rhomboidalis 298.19 ruber 294.3 salivarius inferior 282.21 superior 286.5 solitarius 282.10 spinalis, nervi trigeminalis 280.26, 284.26

Nucleus(-i) subthalamicus 300.17 supraopticus 302.18 tegmenti (tegmentales) 294.2 terminationis 408.4 thalami 300.1

tractus mesencephalici, nervi trigeminalis 292.27 tuberales 302.23 vagalis dorsalis 282.7 ventralis anterior 300.4 intermedius 300.5 medialis 300.6 posterior 300.7 posterolateralis 300.8 posteromedialis 300.9 ventrolaterales 300.1 vestibularis(-es) 282.12, 286.9 inferior 282.13 lateralis 282.15, 286.11 medialis 282.14, 286.10 superior 286.12 Nutrient artery(-ies) 406.13 of femur 226.12a of fibula 228.17a of humerus 212.28 of tibia 229.11a canal 404.7 foramen 404.6

Obex 288.8 Oblique arytenoid muscle 142.21 cord 62.11

diameter, pelvis 44.32 fibers, stomach 122.9 fissure, lung 148.26 head of adductor hallucis 98.4 of adductor pollicis 92.7 line 26.19, 138.21 muscle external abdominal 86.9 internal abdominal 86.18 part of m. cricothyroideus

142.14 popliteal ligament 68.14 sinus of pericardium 184.9 vein of left atrium 232.18 Oblong fovea 140.17 Obturator artery 222.14

accessory 224.24 branch of inferior epigastric artery 224.23 canal 66.3 crest 44.16

external iliac lymph nodes

264.29 fascia 174.20 foramen 42.4

Obturator groove 55.17 membrane 66.2 nerve 342.25

accessory 342.30 tubercle anterior 44.18 posterior 44.19 veins 250.4 accessory 250.24a Occipital 396.18 angle 16.36 artery 196.15 groove for 12.20 lateral 208.2 medial 208.6 bone 8.2 basilar part 8.6 groove for inferior petrosal sinus 8.7 intrajugular process 8.21 lateral (condylar) part 8.9 squamous part 8.10 border parietal bone 16.31 temporal bone 12.16 branch(-es) occipital artery 196.20 posterior auricular artery 196.28 nerve 328.7 condyle 8.14 crest external 8.24 internal 8.30 diploic vein 238.28 emissary vein 240.5 lobe 308.10 lymph nodes 256.3 nerve greater 334.19 lesser 334.27 third 334.20 plane 8.27a pole 308.11 protuberance external 8.22 internal 8.29 region 398.12 sinus 238.11

groove for 8.33a sulcus, transverse 308.12 vein(-s) 234.9, 238.2, 240.15 Occipitalis 396.18 Occipitomastoid suture 54.5 Occipitotemporal branch of medial occipital artery 208.11 gyrus lateral 310.22 medial 310.20 sulcus 310.21 Occiput 28.31

Occluded part of umbilical artery 222.29a

Occlusal surface of tooth 119.24 Oculomotor nerve 320.5 branch of posterior communicating artery 208.20 nucleus 292.28 sulcus 290.31 Oculus 354.3 Oesophagus 120.2 Olecranon 38.19

fossa 36.25 Olfactory brain 310.26a, 312.1 bulb 310.27 glands 136.16a glands (of Bowman) 388.25 gyri lateral 310.31 medial 310.31 nerve 320.3 organ 388.23 region of nose 136.16 striae lateral 310.30 medial 310.30 sulcus 136.10, 310.24 tract 310.28 trigone 310.29 Olivary nucleus inferior 280.28 medial accessory 280.31 posterior accessory 280.32 superior 286.7 Olive (oliva) 278.23 Olivocerebellar tract 282.3 Olivocochlear tract 286.8 Olivospinal tract 276.33, 282.1 Omental branches of gastroepiploic artery 218.21, 218.33 bursa 176.30

vestibule 176.31 foramen 176.29 recess lower 176.33 upper 176.32 Omentum major 178.14 minor 178.10 Omoclavicular triangle 398.31 Opercular part of inferior frontal gyrus 306.31 Operculum frontoparietale 308.7 temporale 308.20 Ophthalmic artery 202.1 nerve 320.19 vein inferior 244.8 superior 242.25 Opisthion 8.5 Optic axis 354.22 canal 10.20

Optic chiasma 296.32 disc (papilla) 360.1 nerve 320.4, 354.4 radiation 300.29, 318.22 recess 298.4 tract 296.33 Ora serrata 358.26 Oral cavity 108.2 proper 108.14 small glands 108.31 fissure 108.4 mucosa 108.19 region 398.17 Orbicular muscle 405.12 zone 66.22 Orbiculus ciliaris 356.23 Orbit(-a) 32.12 Orbital aditus 32.13 branch(-es) pterygopalatine ganglion

322.17 superior tympanic artery 198.22 eminence 26.6a fasciae 364.17 fat body 364.23 fissure inferior 32.24 superior 10.22, 32.23 gyri 310.25 margin 32.14 muscle 364.3 part of frontal bone 18.21 of inferior frontal gyrus

306.32 of lacrimal gland 368.11 of m. orbicularis oculi 78.19 of optic nerve 354.7 plate 20.11 process 24.25 region 398.15 septum 364.19 sulci 310.26 surface frontal bone 18.22 maxilla 22.4 sphenoid 10.27 zygomatic bone 26.4 veins 242.24a Orchis 158.16 Organ of Corti 372.19 Organum(-a) extraperitoneale 176.22 genitalia feminina externa 170.23 interna 166.5 masulina externa 162.26 interna 158.15

Organum(-a) gustatorium 388.26 oculi accessoria 364.1 olfactorium (olfactus) 388.23 sensoria (sensuum) 354.1 spirale (Corti) 372.19 subcommissurale 296.19 subfornicale 296.18 urinaria 154.2 vestibulocochleare 370.1 visus (visuale) 354.2 vomeronasale 136.7 Orifice of vagina 172.1 Oropharynx 118.8 Os(-sa) alveolare 112.17 breve 402.42 capitatum 40.12 carpi (carpalia) 40.2 centrale 40.3 coccygis 4.37 costale (costa) 6.7 coxae (pelvicum) 42.3 cranii 8.1 cuboideum 52.12 cuneiforme intermedium 52.10 laterale 52.11 mediale 52.9 digitorum 40.23

pedis 52.23 ethmoidale 20.1 faciei 22.1 femoris 46.2 frontale 18.1

squama 18.2 hamatum 40.13 hyoideum 28.16 ilii (iliacum) 42.10 incisivum 24.3 interparietale 8.13 irregulare 402.44 ischii 44.1 lacrimale 20.21 longum 402.41 lunatum 40.6 membri inferioris 42.1 superioris 34.1 metacarpi (metacarpalia) 40.17

tertium 40.21 metatarsi (metatarsalia) 52.17 multangulum majus 40.9 minus 40.11 nasale 20.26 naviculare 40.4, 52.7 occipitale 8.2 pars basilaris 8.6 pars lateralis 8.9 processus intrajugularis 8.21 palatinum 24.15 parietale 16.24 pisiforme 40.8 planum 402.43

Os(-sa) pneumaticum 402.45 pubis 44.8

sacrum (sacrale) 4.16

pars lateralis 4.21 scaphoideum 40.4 sesamoidea fingers 40.32 toes 52.32 sphenoidale 10.1 ala major 10.23 ala minor 10.19 spina 1-38 suprasternalia 6.34 suturalia 30.9 tarsi (tarsalia) 50.2 temporale 12.14 thoracis 6.1 trapezium 40.9 trapezoideum 40.11 trigonum 50.21 triquetrum 40.7 zygomaticum 26.1 Osseous ampullae 376.10 anterior 376.11 lateral 376.13 posterior 376.12 crus 376.14 ampullary 376.17 common 376.15 simple 376.16 labyrinth 374.20 part of auditory tube 384.15 semicircular canals 376.6 Ossicle 40.3

Ossicula auditoria (auditus) 382.1

Osteology (osteologia) 402.29 Ostium(-a) abdominale tubae uterinae

166.30 aortae 184.31, 190.1 appendicis vermiformis 124.23 atrioventriculare 184.29 dextrum 188.2 sinistrum 188.25 cardiacum (cardia) 120.27 papillae ilealis 124.21a pharyngeum tubae auditivae (auditoriae) 118.2, 384.25 pyloricum 122.2 sinus coronarii 186.27a trunci pulmonalis 184.30, 188.9

tympanicum tubae auditoriae

384.14 ureteris 158.12 urethrae externum 164.33

femininae 172.14 internum 158.13 uteri 168.18 uterinum tubae 166.37 vaginae 172.1

Ostium(-a) valvae ilealis 124.20 venae cavae inferioris 186.24 superioris 186.23 venarum pulmonalium 188.23 Otic ganglion 324.19, 326.17,

330.31, 352.31 Outer 396.30a margin of foot 402.21 Oval window 378.23 Ovarian artery 222.3

branch of uterine artery 224.4 fimbria 166.33 follicles primary 166.18 vesicular (Graafian) 166.19 fossa 180.29 ligament 166.28 plexus 348.27 vein left 246.31 right 246.34 Ovary (ovarium) 166.6 cortex 166.16 hilum 166.7 medulla 166.17 stroma 166.15

suspensory ligament 180.28 Oviduct 166.29 Ovoidal joint 404.32 Ovum (oocyte) 166.25

Pacchionian granulations 28.27 Pacinian corpuscles 390.23 Palaeocortex 314.21 Palate 108.15 hard 30.22, 108.16 muscles of 116.17 soft 108.17, 116.4 Palatine aponeurosis 116.18 artery ascending 196.8 descending 200.5 greater 200.6 lesser 200.7 bone 24.15 canals greater 30.17 lesser 24.22 crest 24.33

folds, transverse 108.29 foramina greater 30.23 lesser 24.30 glands 108.35 grooves 24.7 nerves greater 322.22 lesser 322.24 process 24.1

Palatine raphe 108.18 spines 24.6

sulcus, greater 22.23, 24.20 surface 24.29

tooth 110.26 suture median 54.33 transverse 54.34 tonsil 116.9 vein, external 236.16 Palatoethmoidal suture 54.32 Palatoglossal arch 116.6 Palatomaxillary suture 54.31 Palatopharyngeal arch 116.7 Palatovaginal canal 30.28 groove 12.8 Palatum 108.15 durum 108.16 molle 108.17, 116.4 osseum 30.22 Paleocerebellum 290.7 Paleocortex 314.21 Palma manus 400.39 Palmar 396.41 aponeurosis 92.24 arch deep 214.11 superficial 214.27 branch median nerve 338.13 ulnar nerve 338.21 carpal branch radial artery 214.3 ulnar artery 214.24 carpometacarpal ligaments 64.9

digital veins 244.31 intercarpal ligaments 62.25 ligaments 64.18, 64.22 metacarpal arteries 214.12 ligaments 64.13 veins 244.33 radiocarpal ligament 62.19 side of fingers 400.49 ulnocarpal ligament 62.20 Palmaris 396.41 Palmate folds 168.22 Palpebra(-ae) 366.2 inferior 366.4 superior 366.3 Palpebral arch inferior 202.19 superior 202.18 arteries lateral 202.5 medial 202.17 branches of infratrochlear nerve 322.12 commissure, lateral 366.9 conjunctiva 368.2 fissure 366.8

Palpebral ligament lateral 366.20 medial 366.18 part of lacrimal gland 368.12 of m. orbicularis oculi 78.18 raphe, lateral 366.19 surface anterior 366.5 posterior 366.7 veins 244.6 inferior 236.11 superior 236.9 Pampiniform plexus 246.35 Pancreas 128.1 accessorium 128.20 capsule 128.14 endocrine 128.21 exocrine 128.15 head 128.2 tail 128.13 Pancreatic artery, dorsal 218.27 branches anterior superior pancreati-coduodenal artery 218.22 posterior superior pancreati-coduodenal artery 218.16 splenic artery 218.26 duct 128.17

accessory 128.19 lobule 128.16 lymph nodes 262.22 inferior 262.24 superior 262.23 notch 128.4 plexus 348.21 veins 248.23, 248.30 Pancreaticoduodenal artery anterior superior 218.22 inferior 220.2 posterior superior 218.15 lymph nodes 262.26 inferior 262.28 superior 262.27 veins 248.24 Panniculus adiposus 390.20 Papilla(-ae) 390.17 conicae 114.5 dentis 112.8 ductus parotidei 108.28 duodeni major 124.12 minor 124.13 filiformes 114.4 foliatae 114.9 fungiformes 114.6 gingivalis 108.24 ilealis 124.19a incisiva 108.30 lacrimalis 168.17

Papilla(-ae) lentiformes 114.8 linguales 114.3 mammae 394.19 nervi optici 360.1 pili 392.12 renales 154.33 vallatae 114.7 Papillary foramina 154.35 layer 390.17 muscles 186.3 anterior 188.16, 190.8 posterior 188.17, 190.8 septal 188.18 process 130.27 Para-aortic bodies 194.3 Paracentral artery 204.15 lobule 310.8 nucleus 298.26 Paracervix 168.25 Paracolic lymph nodes 264.9 sulci 180.8 Paradidymis 160.12 Paraduodenal fold 178.32 recess 178.33 Parafascicular nucleus 298.27 Paraflocculus 290.5 Parahippocampal gyrus 310.15 Paramammary lymph nodes 260.2

Paramastoid process 8.34 Paramedian lobule 288.36 Paramesonephric duct 172.33 Parametrium 168.24 Paranasal sinuses 138.1 Pararectal lymph nodes 266.12 Pararenal fatty body 154.13 Parasternal line 396.49 lymph nodes 260.3 Parasympathetic ganglion 407.22 nuclei, sacral 276.15 root oculomotor nerve 320.9 pterygopalatine ganglion 322.16a system 352.26 Paratenial nucleus of thalamus

298.20a Paraterminal gyrus 312.5 Parathyroid gland inferior 182.12 superior 182.11 Paratracheal lymph nodes

256.23, 260.16 Paraumbilical veins 248.16 Paraurethral duct 164.36, 172.20 Parauterine lymph nodes 266.10

Paravaginal lymph nodes 266.11

Paraventricular fibers 304.22 nuclei 302.19 anterior/posterior 298.18 Paraventriculohypophysial tract

304.24 Paravertebral line 396.56 lymph nodes 260.5 Paravesical fossa 180.21 Parenchyma 182.9, 406.2 prostate 162.20 testis 158.28 Paries anterior (stomach) 120.16 (vagina) 170.6 caroticus 380.19 externus ductus cochlearis

374.4 inferior 32.18 jugularis 378.20 labyrinthicus 378.22 lateralis 32.19 mastoideus 380.7, 380.8 medialis 32.20 membranaceus 380.20

(trachea) 144.23 posterior (stomach) 120.17 (vagina) 170.7 superior 32.17 tegmentalis 378.17 tympanicus ductus cochlearis 372.18

vestibularis ductus cochlearis 374.3 Parietal arteries anterior 204.33 posterior 204.33 bone 16.24 border frontal bone 18.11 sphenoid 10.30 temporal bone 16.11 branch medial occipital artery 208.8 superficial temporal artery 198.8

superior tympanic artery 198.21 emissary vein 240.2 foramen 16.39 layer 184.5 of tunica vaginalis testis 162.2 lobe 308.1 lobule inferior 308.6 superior 308.4 lymph nodes 262.1 nodes of pelvis 264.14 notch 16.12 pelvic fascia 174.19

Parietal peritoneum 176.23 pleura 152.15 region 398.11 tuber 16.30 veins 240.14 Parieto-occipital artery 204.17

branch of medial occipital artery 208.9 fasciculus 318.28 sulcus 310.10 Parietomastoid suture 54.12 Parietotemporopontine fibers

292.5 Paroophoron 170.21 Parotid branch(-es) auriculotemporal nerve

324.27 facial vein 236.15 posterior auricular artery

196.28a superficial temporal artery 198.2 duct 110.11 fascia 80.20 gland 110.7

accessory 110.10 lymph nodes deep 256.6 superficial 256.5 papilla 108.28 veins 236.28 Pars(-tes) abdominalis aortae 216.19 (m. pectoralis major) 84.6 (oesophagus) 120.5 (thoracic duct) 254.21 (ureter) 156.20 affixa (liver) 128.29 alaris (m. nasalis) 78.15 alveolaris 26.26 anterior (anterior commissure)

318.31 (cerebellum) 288.23 (fornix of vagina) 170.3 (liver) 128.26 (midbrain) 290.29 pontis 284.8 anularis vaginae fibrosae

92.28, 100.23 aryepiglottica (m. arytenoideus obliquus) 142.21a ascendens aortae 192.4 (duodenum) 124.6 atlantica (vertebral artery)

206.7 autonomica 348.1 abdominalis 348.9a pelvica 350.8a thoracica 348.3a

Pars(-tes) basalis (left pulmonary artery)

190.38 (right pulmonary artery) 190.24 basilaris ossis occipitalis 8.6 pontis 284.8 basolateralis (amygdaloid body) 318.3 buccopharyngea 118.24 cardiaca (stomach) 120.21 cartilaginea (nasal septum) 136.5a (tubae auditoriae) 384.18 cartilaginosa 402.37 cavernosa (internal carotid) 200.16

centralis (lateral ventricle) 314.2

ceratopharyngea 118.31 cerebralis (internal carotid)

200.24 cervicalis (internal carotid) 200.11 (oesophagus) 120.3 (thoracic duct) 254.19 (trachea) 144.18 chondropharyngea 118.30 ciliaris retinae 358.27 circopharyngea 118.34 clavicularis (m. pectoralis major) 84.4 compacta (substantia nigra) 292.8

convoluta (renal cortex) 154.27 corneoscleralis (trabecular meshwork) 354.28 corporis 396.46 corticalis (middle cerebral artery)

204.29 (posterior cerebral artery) 208.1

corticomedialis (amygdaloid body) 318.4 costalis diaphragmatis 84.27 (parietal pleura) 152.17 cranialis (parasympathetic system) 352.26a cruciformis vaginae fibrosae

92.29, 100.24 cuneiformis vomeris 20.30b cupularis 378.19 descendens aortae 216.1 (duodenum) 124.4 dextra (liver) 128.27 diaphragmatica (parietal pleura) 152.18 distalis (adenohypophysis) 182.17

endocrina pancreatis 128.21

Pars(-tes) exocrina pancreatis 128.15 fetalis (placenta) 172.29 flaccida 380.22 glossopharyngea 118.26 horizontalis (inferior),

(duodenum) 124.5 inferior (left superior pulmonary vein) 232.3 (vestibular ganglion) 330.12 inferoposterior (cerebellum)

288.32 infraclaviculares (brachial plexus) 336.24 infralobaris (superior right pulmonary vein) 230.12 insularis (middle cerebral artery) 204.23 intercartilaginea (rima glot-

tidis) 144.7 intermedia (adenohypophysis) 182.16 bulborum 170.35 intermembranacea (rima glot-

tidis) 144.6 intersegmentalis (inferior right pulmonary vein) 230.20, 230.25 (left inferior pulmonary vein) 232.7 (left superior pulmonary vein) 230.31, 230.34 (superior basal vein) 232.12 (superior right pulmonary vein) 230.7, 230.10 intracanicularis (optic nerve)

354.6 intracranialis (optic nerve) 354.5 (vertebral artery) 206.8 intralaminaris (optic nerve) 354.10

intralobaris (superior right pulmonary vein) 230.13 intraocularis (optic nerve)

354.8 intrasegmentalis (inferior right pulmonary vein) 230.19, 230.24 (left inferior pulmonary vein) 232.6 (left superior pulmonary vein) 230.30, 230.33 (superior basal vein) 232.11 (superior right pulmonary vein) 230.6, 230.9 iridica retinae 358.28 labialis (m. orbicularis oris) 78.28

lacrimalis (m. orbicularis oculi) 78.20

laryngea pharyngis 118.12 lateralis (fornix of vagina) 170.5

Pars(-tes) lateralis ossis occipitalis 8.9 ossis sacri 4.21 (superior right pulmonary vein) 230.15 libera membri inferioris 46.1 superioris 36.1 lumbalis diaphragmatis 84.24

marginalis (m. orbicularis oris) 78.27

magnocellularis (red nucleus) 294.5

medialis (superior right pulmonary vein) 230.16 mediastinalis (parietal pleura)

152.16 membranacea (interventricular septum)

184.24 (nasal septum) 136.5 (urethra) 164.29 mobilis septi nasi 134.33 muscularis (interventricular septum) 184.23 mylopharyngea 118.25 nasalis ossis frontalis 18.18 pharyngis 116.26 nervosa (retina) 358.22 obliqua (m. cricothyroideus) 142.14

occlusa (umbilical artery)

222.29a opercularis (inferior frontal gyrus) 306.31 optica retinae 358.20 oralis pharyngis 118.8 orbitalis 18.21 (inferior frontal gyrus)

306.32 (lacrimal gland) 368.11 (m. orbicularis oculi) 78.19 (optic nerve) 354.7 ossea 402.31 (nasal septum) 136.6 tubae auditoriae 384.15 palpebralis (lacrimal gland) 368.12 (m. orbicularis oculi) 78.18 parasympathetica 352.26 parvocellularis (red nucleus) 294.4

patens (umbilical artery)

222.26a pelvica (ganglion sublinguale)

352.33a (ureter) 156.21 peripherica (nervous system)

320.1, 407.1 petrosa (internal carotid) 200.13

Pars(-tes) petrosa ossis temporalis 12.15 apex 12.25 facies anterior 14.1 facies inferior 14.23 facies posterior 14.11 margo posterior 14.17 pharyngea (adenohypophysis) 182.18

pigmentosa (retina) 358.21 plana 356.23 plicata 356.20 postcommunicalis (anterior cerebral artery) 204.8

(posterior cerebral artery) 206.26 posterior (anterior commissure)

318.32 (fornix of vagina) 170.4 (liver) 128.28 (midbrain) 290.30 pontis 284.17 postlaminaris (optic nerve) 354.9

postsulcalis (tongue) 112.33 precommunicalis (anterior cerebral artery) 204.2

(posterior cerebral artery) 206.24 preliminaris (optic nerve) 354.11

presulcalis (tongue) 112.32 prevertebralis (vertebral artery) 206.3 profunda (glandula parotidea) 110.9 (m. masseter) 80.14 (m. sphincter ani externus) 174.17

prostatica (urethra) 164.24 pterygopharyngea 118.23 pyloricum (stomach) 120.27 quadrata (liver) 130.23 radiata (renal cortex) 154.28 recta (m. cricothyroideus) 142.13

reticularis (substantia nigra) 292.9

retrolentiformis (internal capsule) 318.26 sphenoidalis (middle cerebral artery) 204.19 spongiosa (urethra) 164.30 squamosa 16.10 sternalis diaphragmatis 84.28 sternocostalis (m. pectoralis major) 84.5 subcutanea (m. sphincter ani externus) 174.15 sublentiformis (internal capsule) 318.21

Pars(-tes) superficialis (glandula parotidea) 110.8

(m. masseter) 80.13 (m. sphincter ani externus) 174.16 superior (duodenum) 124.2 (left superior pulmonary vein) 232.2 (liver) 128.24

(vestibular ganglion) 330.7 supraclavicularis (brachial plexus) 336.19 sympathetica 350.21 tensa 380.23

terminalis (middle cerebral artery) 204.29 thalamolentiformis (internal capsule) 318.14 thoracica aortae 216.2 (oesophagus) 120.4 (thoracic duct) 254.20 (trachea) 144.19 thyroepiglottica (m. thy-

roarytenoideus) 142.20a thyropharyngea 118.33 tibiocalcanea 70.4 tibionavicularis 70.3 tibiotalaris anterior 70.5 posterior 70.6 transversa (m. nasalis) 78.14 (portal vein of liver) 248.6 transversaria (vertebral artery) 206.4

triangularis (inferior frontal gyrus) 306.33 tuberalis (adenohypophysis)

182.15 tympanica 16.1

umbilicus (portal vein of liver)

248.8 uterina (placenta) 172.28 (uterine tube) 166.36 uvealis (trabecular meshwork)

354.29 vertebralis (lung) 148.12 Parvicellular part of red nucleus

294.4 Patella 48.31 apex 48.33 base 48.32 retinaculum lateral 68.18 medial 68.17 Patellar fossa 362.7 ligament 68.16 network 226.21 surface (femur) 46.26

Patent part of umbilical artery

222.26a Pecten analis 126.29 ossis pubis 44.15 Pectinate ligament 354.27 muscles 186.15 Pectineal ligament 86.12 line 46.16 of the pubis 44.15 Pectoral branches of thoracoacromial artery 212.17 fascia 84.9 girdle 34.2 lymph nodes 258.20 nerve lateral 336.29 medial 336.28 regions 398.33, 398.37 veins 244.10 Pedicle 2.5 Pediculus arcus vertebrae 2.5 pulmonis 148.21 Peduncular branches of posterior cerebral artery 206.31 veins 240.30 Pedunculus(-i) cerebellaris(-es) 290.23 inferior 280.2, 282.4, 290.24 medius (pontinus) 284.5,

290.25 superior 290.26, 292.19 cerebri (cerebralis) 290.28 floccularis 290.4 thalamicus, inferior 302.8 Pelvic aperture lower 44.28 upper 44.27 axis 44.29 cavity 44.21a diaphragm 174.5 inferior fascia 174.29 superior fascia 174.26 tendinous arch 174.27 fascia 174.18 parietal 174.19 visceral 174.21 ganglia 352.35 girdle 42.2

joints 66.1 inclination 44.33 inlet 44.27 outlet 44.28 part ofsublingualganglion352.33a of ureter 145.21 plexus 350.11 splanchnic nerves 352.34 surface of sacrum 4.24

Pelvis 44.21 major 44.24 minor 44.25 renalis 156.15 Penicilli 268.19 Penis 162.27 body (shaft) 162.29 bulb 164.10

cavernous nerves of 350.19 deep fascia 164.21 dorsal nerve of 346.22 fundiform ligament 86.26 prepuce (foreskin) 164.5

frenulum 164.6 root 162.28 septum 164.13 superficial fascia 164.20 suspensory ligament 86.25 Perforated substance, anterior

312.2 Perforating branch(-es) dorsal metacarpal arteries 214.13

internal thoracic artery 210.7 lateral circumflex femoral artery 226.12 peroneal artery 228.13 plantar metatarsal arteries 228.24 cutaneous nerve 344.16a veins 252.12, 252.27 Periarterial plexus 408.14 Pericardiac veins 234.2 Pericardiacophrenic artery 210.5 veins 234.3 Pericardial branch(-es) aorta 216.5 phrenic nerve 336.9 cavity 184.7

lymph nodes, lateral 260.8 veins 246.7 Pericardium 184.1 fibrosum 184.2 oblique sinus 184.9 serosum 184.4 transverse sinus 184.8 Perichondrium 402.38 Perichoroidal space 356.15 Pericranium 28.21 Peridental branches anterior superior alveolar arteries 200.3a inferior alveolar artery 198.13a posterior superior alveolar artery 198.28a Perikaryon 408.19 Perilymph 370.5 Perilymphatic duct 372.13

external aperture 372.14 space 372.10 Perimysium 405.24

Perineal artery 224.10 body 174.4

branches of gluteal nerve 344.16 fascia, superficial 176.12 flexure 126.15 ligament, transverse 176.7 membrane 176.6 muscles 174.3 nerves 346.19 raphe 174.2 region 400.15 space deep 176.2 superficial 176.8 Perineum 174.1 Perineurium 407.4 Periodontal ligament 112.15 Periodontium 112.12 insertionis 112.14 protectoris 112.13 Perionyx 394.3 Periorbita 364.18 Periosteum 402.32 of external skull surface 28.21 of orbit 364.18 Peripharyngeal space 118.35 Peripheral 396.36

nervous system 320.1, 407.1 Peripheralis 396.36 Periphericus 396.36a Periphery 396.36a Peritendineum 405.22 Peritoneal cavity 176.19

covering of spleen 268.13 Peritoneoperineal fascia 174.23 Peritoneum 176.17 parietale 176.23

anterius 180.12 urogenitale 180.22 vaginal process 168.33, 180.23 viscerale 176.26 Perivascular fibrous capsule

132.2 Periventricular fibers 302.12, 304.11 nucleus, posterior 304.4 Perivesicular lymph nodes 266.6 Permanent teeth 112.26 Peroneal artery 228.12 nerve common 344.18 communicating branch 344.20 deep 344.26 superficial 344.21 retinaculum inferior 100.15 superior 100.14 trochlea 52.5 veins 252.22 Peroneus longus tendon, groove for 52.4, 52.13

Perpendicular 396.2

plate 20.5, 24.16 Pes 314.17, 402.17 Petiolus epiglottidis 142.4 Petit's trigone 400.14 Petro-occipital fissure 30.20 synchondrosis 56.4 Petrosal branch of middle meningeal

Pharyngeal branches inferior thyroid artery 210.17

vagus nerve 332.7, 332.17a bursa 118.1 cavity 116.24 fornix 116.25 glands 118.18 nerve 322.21

artery 198.18

opening of auditory tube 118.2,

lateral 228.21

fossula 14.29

Was this article helpful?

0 0
Guaranteed – Six Pack Abs in Six Weeks

Guaranteed – Six Pack Abs in Six Weeks

Before we start working on how to get six pack abs in six weeks, there should be clarity in our mind about the need for six abs. Ones' personality is the key to his interaction with others. How we look, increases our confidence and boost up our self esteem. It's just not a person’s own confidence that goes up, but the other people around him also have more confidence in a fit and a healthy person.

Get My Free Ebook


Post a comment